Batı Trakya’daki Azınlık Okulunun Mahkumiyetinin Devamı… - Azınlıkça
Radyo AzınlıkçaYunanistan Batı Trakya Haber

Batı Trakya’daki Azınlık Okulunun Mahkumiyetinin Devamı…

Yorgos Dudos
Hukukçu

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde öğleden sonra vardiyalı eğitim “dayatması” nedeniyle günlerdir devam eden yoğun protestolar, ulusal medya tarafından görmezden geliniyor! Televizyon kanallarının gazetecileri Yunan gazeteciliğinin utancını bir kez daha kanıtlıyor!

Tahmini okuma süresi 5 dakika

Eğitim Bakanlığı‘nın seçici davranarak sadece İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi‘nde uygulamaya çalıştığı “öğleden sonra vardiyası uygulaması” ne yazık ki Batı Trakya‘da azınlık eğitiminin değersizleştirildiğini…. ve azınlık okulunun mahkumiyetinin devam ettiğini teyit etmektedir.

Azınlık okulunun yasal statüsü hakkında bir şeyler aktararak sizleri biraz sıkacağım.

694/1977 sayılı Kanun (Hükümet Gazetesi A 264) Batı Trakya‘daki azınlık okullarının sorunlarını düzenlemektedir. Madde 3’te “Azınlık okulları Yunanistan Milli Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı‘nın kontrol ve denetimi altındadır” ifadesi yer almaktadır.

20/12/1968 tarihli Yunan-Türk Eğitim Protokolü’nde Batı Trakya’daki azınlık okulları için devletin resmi dilinin (Yunanca) yanı sıra, diğerlerinin yanı sıra Yunanistan Eğitim ve Din İşleri, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın 31280/IIH EX/06-03-2013 protokol numaralı belgesinde belirtildiği üzere, Batı Trakya‘daki okullar için Türkçe olan azınlık dilinde dersler verilmesi öngörülmektedir.

İki yıl önce “Okulların iyileştirilmesi, öğretmenlerin güçlendirilmesi ve diğer hükümler” başlıklı 4823/2021 sayılı yasa (Hükümet Gazetesi A 136/03.08.2021) Yunan parlamentosunda kabul edildi. Bu, çeşitli eğitim konularını düzenleyen “devasa” bir yasa.

Yukarıdaki yasada formüle edilen tasarının görüşülmesi sırasında, yasada 179. madde hükümlerinde formüle edilen Batı Trakya‘daki azınlık okulları için bir değişiklik yapıldı.

Batı Trakya‘daki azınlık okullarına ilişkin 4823/2021 sayılı yasanın 179. maddesi, Yunan devletinin, azınlık okulunu her türlü olumlu eğitim gelişmesinin ucuna yerleştirme, onu tamamen itibarsızlaştırma, ortalama zekaya sahip bir kişinin yargısına göre, faaliyetini iptal etme, Yunanistan’da bir eğitim kurumu olarak ortadan kaldırma yönündeki iradesini ifade etmektedir!

Batı Trakya‘daki bir azınlık okulunu, ilk veya orta dereceli, yaygın bir devlet okulundan ayıran şey, azınlık okulunun belirli dersleri Türkçe olarak öğretmesidir. Batı Trakya’daki azınlık okulunun yukarıdaki yasada öngörülen şekilde değersizleştirilmesi, devletin Trakya’daki çocuklar, gençler ve gençler söz konusu olduğunda Türkçe öğretimini esasen ortadan kaldırma iradesini ifade etmektedir.

4823/2021 sayılı kanunun 179. maddesine göre, 87, 88. maddelerin 1. fıkrası, 98 ve 99. maddeler azınlık okulları için geçerli değildir. Ayrıca, kanunun 84. ve 85. maddeleri, kanunun yanlış ve uygunsuz bir şekilde bu okulların Türkçe dil programı olarak adlandırdığı azınlık programı için geçerli değildir.

Yasanın azınlık okulları için öngördüğü bu istisnalar ne anlama geliyor?

  • Azınlık okulları, okula kültürel, sportif, sosyal veya eğitimle ilgili programlara ve faaliyetlere katılma fırsatı sunacak kuruluşlarla işbirliği anlaşmaları yapamaz (Madde 87).
  • Azınlık okullarında, okul personeli, yüksek öğretim kurumları öğrencileri veya diğer kamu veya özel araştırma, pedagoji veya eğitim kurumları tarafından araştırma yapılması mümkün değildir (Madde 88(1)).
  • Azınlık okullarında, Türkçe programla ilgili olarak, Türkçe ders veren öğretmenlerin ders kitaplarını seçmelerinin imkansızlığı açıkça belirtilmiştir ve bu durum sadece Yunanca program öğretmenleri için geçerlidir (Madde 84 ve 85).
  • Kanunun 98. maddesi, kapalı okulların kullanımını öngörmektedir. Madde 179, kapatılan azınlık okulu binalarının, altyapısının ve diğer tesislerinin kullanımını yasaklamaktadır. Ayrıca, azınlık okulları, ders yılı boyunca, ders programının bitiminden sonra, kendi başlarına veya üçüncü tarafların işbirliğiyle, eğitim camiasına yönelik etkinlikler, programlar ve konferanslar düzenleme ve uygulama hakkına sahip değildir.
  • Yukarıdaki kanunun 99. maddesi, düzenli devlet sübvansiyonuna ek olarak, kamu ilk ve orta dereceli okullarının Araştırma Fonları Özel Hesabı (SACR) tarafından finanse edilmesini öngörmektedir.), işbirliği yaptıkları yüksek öğretim kurumunun veya işbirliği yapılan diğer herhangi bir kurumun, etkinliklerin düzenlenmesinden elde edilen gelirlerden, bağışlardan, sponsorluklardan, miraslardan, vasiyetlerden ve diğer üçüncü taraf yardımlarından ve diğer kaynaklardan gelen hibelerden finanse edilir. Azınlık okulları, yukarıdaki yasanın 179(1) maddesinde açıkça belirtildiği üzere, önceki tüm kaynaklardan mali destek alma hakkına sahip değildir!

“Vardiyalı öğretim yapan okullar, çocuğun biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarına zerre kadar saygı göstermiyor”

Çocuk psikoloğu Marietta Dendrinou-Pepelasi

Ülke genelindeki okullarda öğleden sonra vardiyası birkaç yıldır kaldırılmıştır. “Ta Nea” gazetesinin 5 Eylül 2003 tarihli sayısında Stelios Vradelis tarafından kaleme alınan bir araştırmaya yer verilmiştir: “İçinde… çift vardiyalı masalar” başlıklı bir soruşturma. Öğleden sonra vardiyasına karşı yapılan bu gazetecilik araştırması birçok ilginç bilgi içeriyor. Bir alıntı yapıyorum ve burada yeniden yayınlıyorum: “Öğleden sonra vardiyasında çalışan okullardaki öğrencilerin performansında düşüş görülüyor. Öğretmenler ve psikologlar bu uygulamanın en önemli olumsuz etkisinin bu olduğu konusunda hemfikir. Aynı zamanda ebeveynler de çocuklarının derslerini takip etmekte zorlanmaktadır, ki uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarına özellikle okul hayatlarının başlangıcında verdikleri yardımın çocuğun gelişimi için son derece önemli olduğu konusunda hemfikir. Çocuk psikoloğu Marietta Dendrinou-Pepelasi, “Vardiyalı öğretim yapan okullar, çocuğun biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarına zerre kadar saygı göstermiyor” diyor.”

Batı Trakya’daki azınlık okullarının işleyişi yasalara göre Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın sorumluluğundadır! İskeçe’deki azınlık lisesi, Yunan eğitim sisteminin bir uzantısı değildir! Hem Doğu Makedonya ve Trakya Bölge Eğitim Müdürlüğü, hem de İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğü yetkilileri, tüm Yunan öğrenciler gibi sadece sabahları okullarına devam etmeleri için İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi öğrencileri için bir çözüm bulmayı umursamadıkları sürece, resmi görevi ihmal suçuna ortak olmaktadırlar!

Yorgos Dudos
Hukukçu

23/09/2023

Hukukçu Yorgos Dudos’un söz konusu yazısı Yunancadan çevrilmiştir. Yunanca makale için TIKLAYINIZ

”Google

Azınlıkça'yı Google Haberlerde takip et

Azınlıkça'yı Facebook'ta takip et

Azınlıkça'yı Twitter'da takip et

İlgili Haberler
Yunanistan Batı Trakya Haber

Kaan Ahmetoğlu İçin Cenaze Mevliti Düzenlenecek: Batı Trakya ve İskeçe Halkı Davetli

Kaan Ahmetoğlu’nun Ağustos ayında geçirdiği trafik kazası sonrası 29 Eylül’de hayatını kaybettiğini daha önce sizlere duyurmuştuk. Genç öğrencinin vefatının ardından, ailesi ve sevenleri tarafından bir cenaze mevliti düzenleneceği bildirildi.
Devamını oku...
Yunanistan Batı Trakya Haber

Encümenler Heyeti: 'İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Sorunlarına Çözüm Arayışları Sonuçsuz Kalıyor'

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde yaşanan sorunlar giderek karmaşık bir hale geliyor. İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği yeni bir açıklama yayınladı.
Devamını oku...
Yunanistan Batı Trakya Haber

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi, Genç Yaşta Yitirdiği Öğrencisi Kaan Ahmetoğlu için Yasta

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi’nde üçüncü sınıf öğrencisi Kaan Ahmetoğlu’nun, Ağustos ayında geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybettiğini üzüntüyle duyuruldu.
Devamını oku...