ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ... - Azınlıkça
Radyo AzınlıkçaΕιδήσεις

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ…

Γιώργος Α. Δούδος
Γιώργος Α. Δούδος

Ειδικός Ισλαμολόγος και Νομικός

Γιώργος Α. Δούδος
Νομικός

Οι έντονες διαμαρτυρίες που έχουν ξεσπάσει εδώ και μέρες στην Ξάνθη, με αφορμή την “επιβολή” απογευματινής βάρδιας στο Μειονοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο της πόλης, αγνοούνται από τα πανελλαδικής εμβέλειας ΜΜΕ! Οι τηλεοπτικοί δημοσιογράφοι αποδεικνύουν για άλλη μια φορά την ντροπή της ποδηγετούμενης ελληνικής δημοσιογραφίας! 

Το μέτρο της απογευματινής βάρδιας, που επιλεκτικά επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας να επιβάλλει, μόνο στο μειονοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο της Ξάνθης, επιβεβαιώνει δυστυχώς, την απαξίωση της μειονοτικής εκπαίδευσης στην Θράκη…. και ότι η καταδίκη του μειονοτικού σχολείου συνεχίζεται.

Θα σας κουράσω λιγάκι, προβάλλοντας πράγματα για το νομοθετικό καθεστώς του μειονοτικού σχολείου.

Ο νόμος 694/1977 (ΦΕΚ Α΄264) ρυθμίζει ζητήματα των μειονοτικών σχολείων στη Θράκη. Στο άρθρο 3 αναφέρεται ότι, “Τα μειονοτικά σχολεία τελούν υπό τον έλεγχον και την εποπτείαν του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων”. 

Στο Ελληνοτουρκικό Μορφωτικό Πρωτόκολλο της 20/12/1968 προβλέπεται για τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης,  ότι θα γίνεται διδασκαλία μαθημάτων, εκτός από την επίσημη γλώσσα του κράτους (ελληνική) και στην μειονοτική γλώσσα, που για τα σχολεία της Θράκης είναι η τουρκική, όπως διευκρινίζεται μεταξύ των άλλων και στο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αριθμό πρωτοκόλλου 31280/ΙΗ ΕΞ/06-03-2013. 

Πριν δύο χρόνια ψηφίστηκε ο νόμος 4823/2021 (ΦΕΚ Α΄ 136/03.08.2021) με τίτλο, “Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των Εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις”. Πρόκειται για ένα νόμο “μαμούθ”, που ρυθμίζει ποικίλα εκπαιδευτικά ζητήματα.

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, που μορφοποιήθηκε στον παραπάνω νόμο, είχε εισαχθεί μια τροπολογία για τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης, που διατυπώθηκε στο νόμο με τις διατάξεις του άρθρου 179. 

Με το άρθρο 179 του νόμου 4823/2021, που αφορούν τα μειονοτικά σχολεία της Θράκης, εκφράζεται η βούληση του ελληνικού κράτους να τοποθετήσει το μειονοτικό σχολείο στο περιθώριο των όποιων θετικών εκπαιδευτικών εξελίξεων, να το απαξιώσει πλήρως, με προφανή σκοπό, κατά την κρίση ενός μέσης νοημοσύνης ανθρώπου, να ακυρώσει την λειτουργία του, να το εξαφανίσει ως εκπαιδευτικό θεσμό στην Ελλάδα! 

Εκείνο που διαφοροποιεί ένα μειονοτικό σχολείο, πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Θράκη, από ένα κοινό δημόσιο σχολείο, είναι ότι το μειονοτικό σχολείο διδάσκει ορισμένα μαθήματα στην τουρκική γλώσσα. Η απαξίωση του  μειονοτικού σχολείου της Θράκης με όσα προβλέπει ο παραπάνω νόμος, εκφράζει την θέληση του κράτους, να ακυρώσει ουσιαστικά την διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας, όσον αφορά τα παιδιά, τις νέες και τους νέους της  Θράκης. 

Στα μειονοτικά σχολεία δεν εφαρμόζονται κατά το άρθρο 179 του νόμου 4823/2021, τα άρθρα 87, 88 παράγρ. 1, 98 και 99. Επιπλέον, τα άρθρα 84 και 85 του νόμου, δεν εφαρμόζονται στο μειονοτικό πρόγραμμα, όπως εσφαλμένα και άστοχα αποκαλεί ο νόμος το τουρκόγλωσσο πρόγραμμα των σχολείων αυτών.

Τί σημαίνουν αυτές οι εξαιρέσεις που καθιερώνει ο νόμος για τα μειονοτικά σχολεία; 

Τα μειονοτικά σχολεία δεν μπορούν, να συνάψουν συμφωνίες συνεργασίας με φορείς, που θα προσφέρουν στο σχολείο την ευκαιρία συμμετοχής σε προγράμματα και δράσεις  πολιτιστικού, αθλητικού, κοινωνικού ή εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος (άρθρο 87). 

Στα μειονοτικά σχολεία είναι αδύνατο να διεξαχθεί έρευνα από μέλη του προσωπικού του σχολείου, από φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών ερευνητικών, παιδαγωγικών ή εκπαιδευτικών φορέων (άρθρο 88 παράγρ. 1).

Στα μειονοτικά σχολεία, όσον αφορά το τουρκόγλωσσο πρόγραμμα, ρητά προβλέπεται η αδυναμία επιλογής των διδακτικών βιβλίων από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα στην τουρκική γλώσσα, κάτι που ισχύει μόνον για τους εκπαιδευτικούς του ελληνόγλωσσου προγράμματος (άρθρα 84 και 85).

Το άρθρο 98 του νόμου, προβλέπει την αξιοποίηση των κλειστών σχολείων. Το άρθρο 179  απαγορεύει την χρήση των κλειστών μειονοτικών σχολικών κτιρίων, υποδομών και άλλων εγκαταστάσεων. Επίσης, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, τα μειονοτικά σχολεία δεν έχουν δικαίωμα να  διοργανώνουν και να υλοποιούν, μετά το τέλος του ωρολογίου διδακτικού προγράμματος, είτε μόνα τους, είτε με τη συνεργασία τρίτων φορέων, εκδηλώσεις, προγράμματα και συνέδρια που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Το άρθρο 99 του παραπάνω νόμου προβλέπει ότι, τα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από την τακτική κρατική επιχορήγηση χρηματοδοτούνται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με το οποίο συνεργάζονται ή άλλον συνεργαζόμενο φορέα, από έσοδα από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων, από δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και από επιχορηγήσεις από άλλες πηγές. Τα μειονοτικά σχολεία, κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου 179 παράγρ. 1 του παραπάνω νόμου, δεν έχουν δικαίωμα να ενισχυθούν οικονομικά από όλες τις προηγούμενες πηγές!

Η απογευματινή βάρδια στα σχολεία όλης της χώρας έχει καταργηθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Στο φύλλο της 5 Σεπτεμβρίου 2003 της εφημερίδας “Τα Νέα” μια έρευνα του Στέλιου Βραδέλη, με τίτλο: “Στης… διπλοβάρδιας τα θρανία”. Αναφέρει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία η δημοσιογραφική έρευνα κατά της απογευματινής βάρδιας. Απομονώνω ένα απόσπασμα και το μεταφέρω εδώ: “Μειωμένη απόδοση εμφανίζουν οι μαθητές των σχολείων που λειτουργούν σε απογευματινή βάρδια. Εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι συμφωνούν ότι αυτή είναι η
σημαντικότερη αρνητική επίπτωση από την ύπαρξη αυτού του καθεστώτος.
Παράλληλα, οι γονείς δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τη μελέτη των παιδιών, τη στιγμή μάλιστα που οι ειδικοί συμφωνούν πως η βοήθεια που θα προσφέρει ο γονιός στο παιδί, ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της μαθητικής τους ζωής, είναι εξαιρετικά σημαντική για την εξέλιξη του παιδιού. «Τα σχολεία διπλής βάρδιας
δεν σέβονται στο ελάχιστο τις βιολογικές και ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού», λέει χαρακτηριστικά η παιδοψυχολόγος Μαριέττα Δενδρινού – Πεπελάση”. 

Η λειτουργία του μειονοτικού σχολείου της Θράκης, σύμφωνα με το νόμο, είναι ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων! Το μειονοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο της Ξάνθης δεν είναι αποπαίδι του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος! Οι αρμόδιοι τόσο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσο και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, όσο αδιαφορούν να βρεθεί λύση για τις μαθήτριες και τους μαθητές του Μειονοτικού Γυμνασίου και Λυκείου, ώστε, όπως όλοι οι Έλληνες μαθητές να φοιτούν στα σχολεία τους το πρωί και μόνο, καθίστανται συνένοχοι στο υπηρεσιακό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος!

23/09/2023
Γιώργος Α. Δούδος
Νομικός

Γιώργος Α. Δούδος
Γιώργος Α. Δούδος

Ειδικός Ισλαμολόγος και Νομικός

”Google

Azınlıkça'yı Google Haberlerde takip et

Azınlıkça'yı Facebook'ta takip et

Azınlıkça'yı Twitter'da takip et

İlgili Haberler
Ειδήσεις

24 ΙΟΥΛΙΟΥ 1923 – 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 ΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΜΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΟΖΑΝΗΣ - Γιώργος Α. Δούδος

Συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την υπογραφή της διεθνούς Συνθήκης της Λοζάνης.
Devamını oku...
Yunanistan Batı Trakya Haber

Πρόταση ονοματοδοσίας δρόμων της Κομοτηνής και Χαφούζ Μέτσο Τζεμαλή, ο τελευταίος μουφτής… | ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΔΟΥΔΟΣ – ΝΟΜΙΚΟΣ

Η Παράταξη Πολιτών “Σπάρτακος” στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής, πρόσφατα έκανε μια πρόταση στο σώμα, ζητώντας να συζητηθεί προ ημερησίας διατάξεως στις 20/10/2021: Να γίνει ονοματοδοσία δύο κεντρικών δρόμων της Κομοτηνής προς τιμή του μακαριστού τελευταίου Μουφτή (μέχρι αυτή τη στιγμή) Κομοτηνής Μέτσο Τζεμαλή και του Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κυρού Δαμασκηνού (κατά κόσμον Πέτρου Ρουμελιώτη).
Devamını oku...
Ειδήσεις

Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ!

Ομολογώ πως το κέντρισμα για να γράψω τούτο το κείμενο, μου το πρόσφερε η κυρία Μαρία Δήμου, Εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετεί σε μειονοτικά σχολεία της Κομοτηνής. Εκτός από μια ανάρτησή της στο FACEBOOK στις 02/08/2021, έγραψε κι ένα εμπεριστατωμένο άρθρο, με γνώση,
Devamını oku...