İlhan Ahmet ve Önder Mümin, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan çıkarıldı

Rodop KİNAL Milletvekili İlhan Ahmet ve Yassıköy Belediye Başkanı Önder Mümin, “azınlığın yüzyıllık duruşunu ve dava çizgisini zedeleyecek tavır ve davranışlar içinde olmaları” nedeniyle, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu’ndan ihraç edildiler.